В детските ясли да се въведе иновативната услуга полудневна грижа от 1 април 2014 година, предлага Общината. Идеята е заимствана от Варна и целта е повече малчугани да влязат в забавачките. Новият вид услуга ще предлага грижи, закуска и обяд на децата от 7 до 12.30 часа. Дали ще бъде въведен нестандартният модел, зависи от волята на Общинския съвет. Своята оценка обаче вече са дали родителите. По време на анонимна анкета сред 176 майка и татковци, отрицателен отговор за необходимостта от бъдещата услуга са дали 99 души. Идеята среща подкрепата на 66 родители, а 11 нямат мнение по въпроса. Въпреки че явно родителите не вярват в ползата от този вид грижа, Общината смята, че тя ще е добър вариант за малчуганите, които не са били приети в ясла. Освен това чрез нея ще се използва по-рационално материалната база, тъй като групите в яслите са пълни 70%. Причината е, че много деца отсъстват заради заболявания, бавна адаптация или други семейни причини. Малчуганите, които бъдат приети в полудневната форма, няма да отпадат от опашката за прием в целодневна група.
Общината предлага също да се променят и част от действащите правила за прием на деца в заведения. Например се уточнява, че максималната възраст на дете, което кандидатства за ясла, е 2 години и 10 месеца. Срокът за потвърждаване и записване на малчуганите се променя на 10 работни дни. От Общината предлагат още нередовните платци да бъдат наказвани, докато не погасят таксите към детските заведения. Идеята е при въвеждане на ЕГН-то на детето системата да проверява дали на негово име не се водят задължения към забавачка, която е посещавало дотогава, и ако има такива, малчуганът да не може да участва в класирането, докато те не се изплатят.