Водноснабдителните фирми в цялата страна предстои да приемат еднакви общи условия за потребителите. Така ще бъдат остранени две неравноправни клаузи, за които Комисията за защита на потребителите /КЗП/ се произнесе, че са в ущърб на клиентите.
Шефът на ВиК-Русе Сава Савов съобщи, че след обществено обсъждане в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ се очаква тя да одобри новите условия, за да влязат в сила. Според Савов това ще стане през август. Той сподели, че още преди обсъждането фирмите от сектора са се договорили за промяната, а това, което представители на някои неправителствени организации са искали - индивидуални договори с етажната собственост, на този етап няма как да се случи. 
Първата неравноправна клауза предвижда при неизправен водомер клиентът да плаща сметка, изчислена по начин, определен от ВиК дружеството. В Наредба щ4 на регионалното министерство не е уредена хипотезата „неизправни индивидуални водомери“ и точно този пропуск е позволил на дружествата да определят количеството изразходвана вода по свое усмотрение, обясняват експертите от КЗП.
Втората клауза, която ощетява потребителите, ги задължава да плащат сметките си в срок, дори когато не са съгласни с тях и са подали възражение. Не може потребителят да е длъжен да плати за нещо, което реално може и да не дължи, тъй като за това липсва правно основание, коментират още от комисията. И то при положение че самите общи условия допускат грешно отчитане на сметки /има текстове за корекции на сметки/. Експертите смятат, че когато потребителят не е съгласен с начислената сума, той трябва да има възможност да я оспори и едва след като проверката приключи, той да е длъжен да плати.