Печалбата на „Спарки“ за 2013 г. в размер на 288 463.29 лв. да бъде разпределена за покриване на загуба от минали години реши общото събрание на русенското машиностроително дружество. Акционерите приеха годишен доклад и одитиран годишен финансов отчет и освободиха от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет, като гласуваха и възнагражденията им. Акционерите гласуваха и за предложени промени в устава на компанията.
„Спарки“ завърши с печалба от 364 хил. лева и първото тримесечие на тази година, но компанията има още доста загуби от предишни години за покриване. Машиностроителното предприятие влоши рязко финансовото си състояние с началото на кризата у нас. След като през 2008 г. дружеството отчете 3,5 млн. лева печалба, през 2009 г. то завърши с 11 млн. лева загуба, последвани от 7 млн. лева загуба за 2010 г., 3,9 млн. за 2011 г. и 1,76 млн. за 2012 г. Задълженията по банкови заеми надхвърлят 19 млн. лева.