С 1,5 млн. лева Община Русе ще подготви 30 проекта за кандидатстване през новия програмен период 2014-2020 година. Всички те попадат в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Парите са спечелени безвъзмездно по проект по оперативна програма „Регионално развитие“. Това съобщи зам.-кметът Страхил Карапчански.
Срокът за подготвянето на проектите е година и половина, като желанието е през това време да бъдат мобилизирани добри експерти по инвестиционно проектиране, които да подготвят качествени разработки.
„Искаме Общината да е в пълна степен на проектна готовност за кандидатстване по новата оперативна програма „Региони в растеж“. Нямаме интерес да имаме проекти, които да стоят в папките и да не можем да използваме“, заяви Карапчански.
Със средствата ще бъдат развити идеи за подобряване на четири направления - градска среда, образователна, културна и социална инфраструктура.
Става дума за реконструкция и рехабилитация на подлеза при МГ „Баба Тонка“, благоустрояване на крайбрежната ивица, изграждане на модерни спортни съоръжения и фитнес площадки на открито и ремонт на тротоари по няколко улици.
Ще бъдат подготвени и проекти за изграждане на нова детска градина и детска ясла, както и за ремонт на шест училища и четири детски градини.
В проектните предложения е включен и ремонт на библиотека „Любен Каравелов“ и на две читалища. Предвижда се изграждане и на социални жилища, както и на дневен център за стари хора.