Що е то екслибрис и какви са основните изисквания при неговото изработване - поредица от такива уроци са в центъра на вниманието на ученици от СОУ с преподаване на европейски езици. Под ръководството на своя преподавател, художника Дилян Хубанов, деца от различни класове в часовете по изобразително изкуство изучават специални графични техники, създават свои проекти за екслибриси и отпечатват творбите. Направените от учениците рисунки „Из книгите на...“ ще бъдат подредени в изложба в началото на 2014 г. Уроците в СОУЕЕ се провеждат в рамките на проекта EX LIBRIS - EX PUBLICO, който библиотека „Л.Каравелов“ спечели през Национален фонд „Култура“.