„Утро“ се свърза с „Енерго-Про“ и от компанията направиха следния коментар:
„Електрозахранването на отделни стопански клиенти днес /вчера - б.р./ е прекъснато поради неплащане на фактура, която е издадена на 8 ноември и има срок на плащане 18 ноември. На 20 ноември компанията е изпратила на тези клиенти писмо-предизвестие, с което им напомня, че имат неплатена фактура и че крайният срок за погасяване на задължението е 25 ноември, след което предстои прекъсване. Неплатената фактура, за която днес е прекъснато електрозахранването на тези клиенти, не е свързана с промяната в организацията на отчета.
Компанията уведоми индивидуално всички клиенти, които имаха промяна в датата на отчет. За да не се получи при някои от тях по-дълъг отчетен период за месец октомври от стандартния, компанията издаде извънредна фактура с цел разделяне на по-дългия период на два по-къси. Тази фактура беше с падеж 1 ноември и нямаше междинни плащания. За промяната ЕНЕРГО-ПРО изпрати индивидуални писма до тези клиенти, в които подробно ги информира за причините за промяната и нейните предимства за тях.
По-голямата част от клиентите, които днес са били прекъснати, са имали издадена извънредна фактура с падеж 1 ноември, но са я платили в срок и тя не е причина за прекъсването. Електрозахранването е прекъснато за редовната (окончателна) фактура за месец октомври.
За да се избегнат ситуации, в които клиентите забавят плащанията, поради неполучаване на фактурата или на писмото-предизвестие, те биха могли да заявят желанието си да получават електронна фактура, както и да актуализират данните за кореспонденция – адрес, телефон, имейл. Освен чрез писмо-предизвестие, ЕНЕРГО-ПРО напомня на клиентите за техните забавени плащания и чрез SMS или гласови телефонни съобщения, ако те са оставили в компанията актуални телефони за връзка“.