Поздравления за самоотвержената работа при справянето с бедствия отправи областният управител Венцислав Калчев към служителите в Областната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Поводът бе вчерашният празник - Деня на гражданска защита.
Русенската пожарна бе една от първите, които се отзоваха за преодоляване на щетите от наводненията във Варна и Добрич. За отводняването на курортен комплекс „Албена“ за пръв път е използвана комбинираната верижна машина „Четири сезона“, закупена по трансграничен проект, обясни началникът на Пожарната комисар Димитър Павлов.