- Г-н Недев, как се справя „Топлофикация Русе“ с новите цени от 1 юли?
- Намалението на изкупната цена на произвежданата от нас електроенергия се отразява крайно неблагоприятно върху финансовите резултати. Първото шестмесечие на годината завършихме с положителен резултат, но през второто това ще бъде сложна задача. Особено трудно е сега, в летните месеци, когато потреблението е ниско.
Успяхме да излезем на свободния пазар на електроенергия с един турбогенератор. Обикновено през лятото работим само с една мощност, сега пуснахме втора от 40 Мвт. Имаме заявки и за август, има известно раздвижване на свободния пазар, износът се увеличи, така че успяваме да продаваме електроенергия малко над себестойност.
- Каква част от използваното гориво успявате да заместите с биомаса?
- Към момента около 15%. Това е другата мярка за снижаване на разходите, която ще ни позволи да постигнем положителен финансов резултат. Използваме и кондензационния блок. Себестойността му надхвърля цената на електроенергията, но кандидатствахме за включването му в студен резерв, от което получаваме някакви малки приходи.
- Ще ви останат ли средства за разширяване на топлофикационната мрежа?
- Започваме работа по присъединяване на 5 жилищни и две стопански сгради. Сред тях са сградата на „Роан 90“ на ул.“Янтра“, която ще се превърне в студентско общежитие, ОББ на ул.“Буров“, блок „Румяна“ до Пантеона, бл. „Антоан“ на „Войводова“, новопостроена  сграда на „Райко Даскалов“. До края на септември те трябва да бъдат присъединени.
Стремим се да уплътняваме мрежата, за да постигнем по-добра ефективност. Обикновено инвестираме за тази цел по 500-600 хил. лева годишно и добавяме потребление за 1-1,2 Мвт. Тази година, благодарение на двата стопански обекта, ще бъдат два пъти повече - към 2,5 МВт.
- Вече имаме действаща нова Наредба за топлоснабдяване. Какви са промените в нея?
- Измененията в наредбата влязоха в сила от 28 май. Няколко са съществените неща, които клиентите ни трябва да знаят.
На първо място се въвежда избор на начина, по който да се изчислява процентът за сградната инсталация. Възможностите вече са четири:
1. По действително инсталираната мощност;
2. По изчисления от фирмата за дялово разпределение. Има утвърдена методика от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, по която да се направят изчисленията;
3. По реално определения процент за сградната инсталация. Този начин обаче изисква да са налице инсталирани топломери за всеки апартамент, като се монтира и устройство след подгревателя в абонатната станция,  което би струвало няколко хиляди лева;
4. Да се приложи процент, гласуван от общото събрание на етажната собственост.
Измененията в наредбата са насочени към повече прозрачност и по-голямо участие на клиентите в процеса на разпределение. Те например могат да решат и да заявят пред „Топлофикация“ да се направи пренастройка на абонатната станция, така че да се регулира нейната мощност - да им се подава повече или по-малко топлоенергия. Имат право да си монтират контролен топломер след подгревателя за отопление в абонатната станция, така че да имат съвсем точни данни както за енергията за БГВ, така и за отопление, която им се подава. Ако някъде се съмняват, че „Топлофикация“ ги лъже - това е начинът да се подсигурят. Наистина този топломер ще трябва да си го купят те и да инвестират няколко хиляди лева.
Много важна промяна в новата наредба е, че разликата между общия водомер за битово-гореща вода и индивидуалните вече ще се разпределя единствено между собствениците на водомери, които не са валидирани. Тези, чиито уреди не са проверявани в последните 5 години, имат три месеца да го направят, ако не искат те да поемат всичките загуби.
- Как се вземат решенията по тези въпроси - за сградната инсталация, за пренастройка на абонатната станция?
- С 2/3 от гласовете в общото събрание.
- Придвижва ли се проектът за изграждане на инсталацията за сепариране на битови отпадъци?
- Вече имаме дадена строителна линия за първия етап, който включва изграждане на електро- и ВиК инфраструктура. Доста се забавихме в проектирането, а и времето не беше подходящо за изкопни работи. Но вече започваме, основното оборудване също е на път и до няколко дни ще пристигне по море в Бургас.