Инвестиции за 25 милиона лева ще направи „Топлофикация Русе“ в следващите 1-2 години за изпълнение на задачи по екологичната си програма и за повишаване на ефективността, съобщиха вчера от дружеството.
Между 8 и 10 млн. лева ще бъдат инвестирани за диверсификация на горивната база. Предвижда се да бъде разработена система за съвместно изгаряне на въглища и биомаса от растителен произход. Освен това ще се работи за поетапна смяна на горивната база, като вместо много скъпите въглища с ниско съдържание на сяра ще се използват по-евтини. Това ще бъде предшествано с изграждане на необходимите филтри за сероочистка на димните газове. Дейността в тази посока ще се извършва поетапно, след получаване на всички необходими разрешителни и документи от контролните институции.
Друг акцент е изграждане на инсталация за депониране на битови отпадъци върху терен, предоставен от Община Русе. В момента се изготвя проектът, който ще бъде готов до края на март 2014 година. Два месеца по-късно ще бъде даден стартът за изграждане на инсталацията. Срокът, в който „Топлофикация“ предвижда да бъде завършена, е март 2015 г. Тук инвестициите ще бъдат в рамките на тези, които Община Русе предвиждаше за подобен проект, а вероятно и по-малко, смятат от дружеството.
През следващата година ще започне реконструкцията на сгуроотвала с цел неговото разширение. Тази инвестиция е свързана с подсигуряване работата на ТЕЦ „Русе Изток“ в следващите няколко десетки години. Реконструкцията няма да се отрази върху нормалния производствен ритъм. Тя ще започне веднага след като има благоприятно за това време - вероятно през май 2014 г., и ще завърши през ноември същата година. Предвидените за това средства са около 5 млн. лева.
Планира се повишаване на ефективността на топлопреносната мрежа. За целта ще бъдат подменени амортизирани вече участъци.
Дружеството поставя акцент и върху повишаване на ефективността от дейността си чрез намаляване на загубите. Ще бъдат подменени и блокови абонатни станции  с по-високо ефективни.
Не на последно място ще продължи и разширяването на топлопреносната мрежа. Предвижда се нови 200 абоната на бъдат включени през 2014 година и да ползват най-евтиното за Русе отопление. Общата планирана инвестиция в това направление е приблизително 1 млн. лева.