Националната здравноосигурителна каса предприема проверки на болниците, съобщиха от НЗОК. Отчетената дейност ще бъде съпоставена със средномесечния разход на болниците на исторически принцип.

Общата стойност на извършената от лечебните заведения дейност и приложените медицински изделия през октомври е 157 019 хил. лв. Сумата, която ще бъде изплатена, е в размер на 125 930 хил. лв. Средствата, които остават за разплащане на дейност през декември са в размер на 70 079 хил. лв.

Очаква се обща стойност на извършената през ноември и приложени медицински изделия да не е по-ниска от тази през октомври.

НЗОК ще предприеме вътрешно-компенсаторни промени по бюджетните параграфи за преструктуриране на разходите за администрацията. Тези промени ще доведат до освобождаване на около 25 млн. лв., които да бъдат насочени към болничната медицинска помощ.

Надзорният съвет на касата прие Методиката за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по Наредбата по чл. 45, ал.3 от ЗЗО. Новата Методика дава възможност пациентите да доплащат за по-скъпи изделия по техен избор над цената, заплащана от НЗОК. Регламентира се отпускането на медицински изделия за извънболничната медицинска помощ от аптеки, сключили договор със здравната каса, а в болничната медицинска помощ – от болничните аптеки.

Два пъти е увеличен броят на тест лентите за диабетно болните пациенти, които ползват 3-4 пъти на ден различни инсулини – от 150 на 300 броя годишно.
От 1 декември касата поема заплащането на прицелна терапия на пациентки с рак на гърдата. Това стана възможно след промяна на кратката характеристика на препарата, който вече е в Позитивния лекарствен списък и за тази диагноза.