Служители на АППД представиха агенцията като партньор в международния проект „InTraRegio“ на тридневен семинар в Италия. Форумът Университета на Калабрия събра представители на транспортния бизнес, академичната общност и държавни институции от пет държави за дискусия относно решенията, които съвременните информационни и комуникационни технологии предоставят в услуга на транспорта. Разисквани бяха възможностите за подобряване на логистиката и безопасността, както за по-ефективно опазване на природата.
По време на срещата бе обсъдено и създаване на т.нар. Зелен коридор през следващия програмен период 2014-2020, който да комбинира железопътния и водния транспорт за превоз на товари, за да се намали трафикът на автомобилния транспорт и замърсяването на околната среда от вредните емисии. Обмисля се идеята за превоз на товари от Турция с влакове до границата на България, където по земя да се транспортират до Видин, а от там да бъдат натоварени на кораби по Дунав за Германия. Проектът приключва в края на годината.