Пропадане на тротоара, влага в къщата на ул. „Етър“ 9 и ничий мръсен канал са причина за двегодишна безрезултатна административна битка, която собственикът на имота Илчо Кулев води.
Ябълката на раздора е канализацията, която минава под тротоара и е строена още по турско време. Обслужвала затвора, който се е намирал до днешния Исторически музей. Независимо че съоръжението е толкова старо, то се ползва от обитателите на къщите по ул. „Етър“ до ден-днешен.
Кулев има съмнения, че именно разрушена част на стария канал е причина за пропадането на настилката и за влагата, която уврежда външната мазилка на жилището му. Подозира, че виновни може да са кореновите системи на две липи, които вече са отсечени.
Затова през септември 2012 година собственикът на имота на №9 се жалва в Общината. В резултат общинска комисия отива на оглед. Установява силното слягане и пише до управителя на ВиК Сава Савов да провери състоянието на подземните мрежи и при констатиране на неизправност да предприеме ремонт.
Оказва се обаче, че
каналът не е в активите на ВиК
Незнайно кога и по незнайно какви причини тази комуникация се оказва ничия, възмущава се гражданинът. Странното е, че въпреки това обстоятелство, ВиК ми начислява такси за канал и пречистване, а когато съоръжението трябва да се провери и поддържа, никой не носи отговорност за него, добавя той.
Затова пък от дружеството му предлагат да се присъедини към новата канализация под платното на ул. „Етър“, изградена през 1999 г. заради построените там кооперации.
Само че това е доста скъпа инвестиция, от порядъка на няколко хиляди лева, защото изисква проект, одобряване, организация на движението, разкопаване и възстановяване. Човекът се пита защо, когато новият канал е строен, никой не ги е поканил да се присъединят към него. И пояснява, че такива покани към живеещите в къщите на ул. „Етър“ са получени години по-късно, и то след жалби на собствениците.
Понеже все пак се уврежда имотът на Кулев, той казва, че дори е готов изцяло да си поеме разходите. Това обаче по никакъв начин няма да реши проблема, защото ако останалите съседи нямат средства да го направят, старият канал ще продължи да се ползва и ако по него наистина има проблем, течът ще продължи.
Човекът правилно излага фактите, но не е прав да вини ВиК, защото нещо, което не е в нашите активи, няма как да влагаме средства в него, коментира шефът на водното дружество Сава Савов. Той подозира, че
до този гаф се е стигнало при смяната на собствеността
на ВиК дружеството. Що се отнася до таксите, те са законно начислени, въпреки че ние не поддържаме стария канал, защото водата от него се влива в друга наша комуникация по ул. „19 февруари“, а оттам се зауства в пречиствателната станция, обяснява Савов.
Щом каналът не се стопанисва от водното дружество, кой тогава отговоря за него? Шефът на ВиК ни препраща към Закона за устройство на територията, откъдето става ясно, че щом съоръжението е ничие, но в публична общинска собственост, значи кметството трябва да се грижи за него.
Според Савов фирмата не може да бъде винена и за това, че преди години не е поканила собствениците на къщите да се присъединят към новия канал. Ако това се беше случило, сега г-н Кулев нямаше да има проблем, само че пропускът е на инвеститора, доколкото ми е известно, той е Общината, коментира още Сава Савов. И подчертава, че
по закон всички канали са общински
а ВиК само ги стопанисва и поддържа.
Общината всъщност не отрича, че канализацията е нейна грижа, само че нейните отговори не удовлетворяват гражданина. 
Комисията, която през тази година е посетила проблемното място, се опитала да го убеди, че влагата и увреждането на тротоара и мазилката не е от канала, а от водосточните му тръби. В становището й от 3 април 2014-а пише: „Към момента на огледа констатирани пропадания пред дома на г-н Кулев няма. Установена е отстранена повреда по тротоарната настилка, асфалтирана преди година, която не е компрометирана при проверката. Уверяваме Ви, че при евентуални повреди и пропадания в района, ще бъдат предприети незабавни ремонтни работи“.
Според Илчо Колев Общината бяга от отговорност, защото не иска да инвестира в присъединяването към новия канал на къщите. Веднъж вече му било подхвърлено, че за това няма пари.
Човекът обяснява още, че
миналата година на тротоара се отворила дупка
По това време по ул. „Етър“ се прокарвал нов водопровод и той помолил работници да запълнят каверната. Отстранената повреда, за която пишат общинарите, не е нищо друго освен точно тази кръпка, която помолих фирмата да направи, уточнява Илчо Кулев. А освен това отбелязва, че мястото, макар да е залято с асфалт, продължава да потъва.
Искам да се установи причината за пропадането, а не просто козметичен ремонт, но не срещам разбиране, жалва се собственикът на ул. „Етър“9. Той се опасява, че пренебрегването на този въпрос може да доведе до нещо много по-сериозно, както вече се случи на кръстовището на „Скобелев“ и „Николаевска“. Кулев казва, че самият той би разкопал, за да разбере откъде идва проблемът, но не смее, защото ще бъде санкциониран, че посяга на общинска собственост.
На 100 процента е доказано, че от стария канал не тече, коментира обаче зам.-кметът по строителството Димитър Наков. Твърди, че ако има ново пропадане, Общината ще се ангажира с ремонта, но засега такова не било забелязано. Наков коментира още, че влагата в къщата на гражданина може да се дължи на друга причина и посъветва собственика да я установи, тъй като това си е негов ангажимент.
Кулев обаче не е убеден в тезата на Общината и е с впечатлението, че
тя просто си измива ръцете
подобно на електроразпределителната фирма, към която той преди време се обърнал заради елтаблата пред дома му. Няколко пъти молил Енергото да ги оправи, защото имало опасност да дадат на късо, когато вали. Фирмата обаче не проявила никаква грижа и тогава той със свои средства изградил навес над съоръжението. Това, което е по силите ми, правя, но има неща, за които институциите трябва да се погрижат, все пак плащаме данъци и срещу това заслужаваме нормални услуги, казва в заключение Илко Кулев.
Гражданинът може и да греши в преценката си за канала, въпросът обаче е, че само с един повърхностен оглед на чиновниците категоричността не звучи правдоподобно. Практиката у нас често показва, че неглижирането на малките проблеми води до големи бели и неоправдано големи разходи.