Габриела СТЕФАНОВА
Край Русе трябва да има или още един мост над Дунав, или съществуващият да се удвои. Това заяви президентът Росен Плевнелиев по време на форума в Силистра на тема „Общите приоритети на България и Румъния през 2014-2020“, съобщи зам.-кметът Страхил Карапчански.
Карапчански изтъкна, че в новия програмен период въпросът за финансирането на този толкова важен за Русе и Гюргево проект би могъл да намери решение чрез механизма „Свързана Европа“, който ще се управлява директно от Европейската комисия. По него могат да се реализират важни трансгранични инфраструктурни проекти, достатъчно е само министерствата на транспорта на България и Румъния да съгласуват действията си, поясни зам.-кметът.
Карапчански съобщи още, че президентът Плевнелиев е посочил Русе и Гюргево като добър пример за трансгранично сътрудничество.
В презентацията на Русе, която кметът Пламен Стоилов е направил в Силистра, основен акцент е била амбицията на града да се превърне в транспортен, комуникационен и търговски център не само в национален, а и в международен план. Затова основна цел на Общината е да подкрепя сектори с висока добавена стойност и да насърчава иновациите и инвестициите в тях, заявил кметът. Стоилов е посочил, че през следващия програмен период Русе подготвя проекти на обща стойност над 1,4 млрд. лева. Те са насочени към икономическото и социалното сближаване, териториалната свързаност и достъпност на региона, енергийната ефективност, опазването на околната среда и устойчивото развитие. Пламен Стоилов е запознал участниците във форума с мастерплана на Русе и Гюргево.
Според представители на Русе в дебата, организиран от президентството в рамките на Съвета за регионално развитие и национална инфраструктура, този модел на огледално развитие е бил високо оценен от гостите от Брюксел.