Най-обжалваната обществена поръчка в Русе - тази за озеленяването и поддържането на зелените площи в града, добави нов щрих в дебелото си административно досие.
Поръчката стартира в края на кметския мандат на Божидар Йотов и втора година чупи рекорди по възражения в Комисията за защита на конкуренцията. Последното решение на антимонополния орган е в отговор на жалба на кмета Пламен Стоилов. Той настоява загубилите конкурса „Паркстрой“, „Русчукцвет“ и „Агроспектър“, чието обжалване бе счетено за неоснователно, да платят на Общината по 150 лева съдебни разходи. Искането бе уважено, но тъй като то допълва предишното произнасяне на антимонопола от септември, че „Вектор“ и „Инфрабулпак“ правилно са избрани за победители, срокът за обжалване на този акт пред Върховния административен съд започва да тече едва сега.
Докато процедурата не приключи окончателно, нов договор за поддръжка на зелените площи няма как да бъде подписан, коментираха вчера от администрацията.