През май преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната са само за 8,6 млн. евро при 151,8 млн. евро преди година, разкриват предварителните данни на Българска народна банка за състоянието на платежния баланс на страната към края на май 2014 г. За първите пет месеца на годината чуждите инвеститори са вложили у нас общо 302,6 млн. евро, или с 33,77% по-малко, спрямо същия период на предходната година. През 2013 г. от януари до май преките инвестиции са били за 456,9 млн. лв.
ПЧИ само за април са ревизирани в посока нагоре до 182,1 млн. евро при първоначално отчетените 106,6 млн. евро. По принцип с новите данни БНБ ревизира в положителна посока данните за преките инвестиции за предходния месец. Ето защо очакванията са, че цифрите за май и от началото на годината всъщност ще са по-големи.
Основни инвеститори у нас са компании от Холандия и Австрия. Тенденцията за първото полугодие на 2014 г. се запазва - инвестициите идват от същите държави и са насочени към същите сектори - основно преработвателна промишленост и транспорт, отчитат от БАИ. За периода януари-май инвестициите от Холандия са за 74,5 млн. евро, тези от Австрия - за 58,8 млн. евро, а от Унгария - 41,4 млн. евро, сочат последните данни на централната банка.
През май общият платежен баланс на страната е отрицателен в размер на 233,7 млн. евро при положителен общ баланс от 35,5 млн. евро за май 2013 г. Сумата на общия баланс за първите пет месеца на 2014 г. е минус 677,3 млн. евро спрямо 479 млн. евро година по-рано.