През май 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 576 хил. лв., или с 13.8% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Ръстът идва предимно от по-големия брой български туристи. Приходите от отсядане на чужди граждани се увеличават по-скромно - само с 4.6%.
Спрямо май предходната година общият размер на приходите се увеличава с 5.4%.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 и повече звезди възлизат на 373 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 158 хил. лева.
През май 2014 г. на територията на област Русе са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1510 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2014 г., е 12 222, като от тях 2898 са от чужденци. В сравнение с април т.г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки и от чужденци, и от българи.
Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през май 2014 г. са 7363  и се увеличават спрямо предходния месец с 2.6%.
За цялата страна приходите от нощувки през май достигат 51.8 млн. лв., или с 9.6% повече в сравнение с май 2013 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани - с 15.8%, така и от чужди - с 6.2%.