Непълнолетни момчета, които още като деца се проявили с кражби и хулиганство, избягали от интерната, където трябвало да се поправят, но съдът отново ги върна там.
На С.Д. и И.Х. им доскучало и решили да избягат, да откраднат кола и да стигнат до Русе, откъдето е родом едно от момчетата. Без много усилия на 10 септември м.г. успели да се измъкнат от интерната и стигнали до силистренското Старо село. Знаели, че на една от улиците там паркира „Фолксваген Голф“. За техен късмет той дори бил отключен и с ключ на таблото. Подкарали голфа и стигнали до Бръшлен. Там обаче колата аварирала и тийнейджърите решили, че трябва да откраднат акумулатор, за да сменят този на голфа, който според тях им създавал проблеми. Открили друг фолксваген, отключили го, отворили капака и тръгнали да смъкват акумулатора. Но среднощният шум събудил жената на собственика на колата, тя видяла силуетите им в тъмното и започнала да вика. Двамата разбойници се уплашили и хукнали да бягат. Видели изоставена къща и решили да пренощуват в нея. На следващия ден тръгнали към Голямо Враново с надеждата да откраднат друга кола. Харесали си пежо, което също било отключено и с ключ на таблото. Единият от съзаклятниците решил да провери дали плячката си заслужава - влязъл в колата, видял, че пали без проблем и дори е със заредено гориво. Докато чакат да се стъмни, за да откраднат по-лесно колата, тийнейджърите тръгнали да обикалят селото. Престъпното у тях обаче отново проговорило, когато видели заключен опел с открехнат прозорец и зарязан мобилен телефон на седалката. Избутали стъклото и успели да отмъкнат GSM-а, като дори провели няколко разговора. Върнали се при набелязаната кола и я подкарали. Като наближили Борисово обаче, автомобилът започнал да гасне и решили да го изоставят и да си намерят нова кола. Само че докато обикалят за пореден удар, били забелязани от полицаи, които набързо ги закарали в районното.
Заради стореното Русенският районен съд наказа осъжданите тийнейджъри със завършено едва начално образование С.Д. и И.Х. с една година лишаване от свобода в поправителен дом. Присъдата може да се обжалва.