Цената на русенския производител на чорапи „Фазан“ скочи с над 50% през миналата седмица, достигайки 1,50 лева за акция. Рекордното повишение стана факт след борсова сделка за общо 6737 ценни книжа, представляващи около 1% от целия капитал на дружеството. След нея бяха сключени още две сделки на същото ниво от 1,50 лева за още 407 акции.
Максималната цена на акциите на „Фазан“ бе постигната на 14 септември 2007 г., точно преди срива на фондовата ни борса - 33,50 лева за ценна книга. В последната година обаче стойността им бе паднала под номинала от 1 лев. През миналата година бе направено и увеличение на уставния капитал, който нарасна почти два пъти до 642 хиляди лева.
„Фазан“ успя да реализира значителен ръст на продажбите през третото тримесечие на годината, като увеличението спрямо второто е с 32 на сто, а спрямо първото - с 67%. За деветмесечието предприятието реализира продажби общо в размер на 2592 хил. лева, което представлява ръст от над 32% в сравнение с деветте месеца на 2012 година.
Добрите резултати дават основание на дружеството да завиши прогнозата си за 2013 година. Предвижда се до края на годината да бъдат реализирани продажби на стойност над 3.5 млн. лева. Преди три месеца ръководството на „Фазан“ прогнозира 3 милиона лева приходи за 2013 г.
Въпреки увеличаващите се приходи, финансовият резултат на дружеството за периода януари-септември е минимална загуба от 3 хиляди лева.