Консултации по телемост ще може да прави всеки медик в линейка, който дава първа помощ. За целта здравното министерство е подготвило проект за нови линейки, които ще са оборудвани с апаратура даваща възможност за онлайн консултация със лекар специалист направо от линейката.

Въвеждането на телемедицината ще е приоритет, заложен в новата концепция за спешната помощ, каза във Велико Търново здравният министър д-р Таня Андреева.

Министерството ще закупи специализирана техника за осигуряване на директна връзка на екипите с центровете за спешна медицинска помощ. По този начин като отидат при пострадалия, на улицата или в дома му, лекари ще могат веднага да дават консултации.

Предвижда се интегриране на комуникационно-информационната система на центровете за спешна медицинска помощ и на спешните отделения. Ще бъдат подменени и модерно оборудвани и самите линейки за оказване на първа помощ, каза д-р Андреева.

Според нея за старата на тази реформа ще бъдат необходими 12 млн. лв. за техника, а за цялостното й завършване ще трябват още от 5 до 10 млн. лв. Здравното министерство ще кандидатства към Фонда за устойчиво развитие на регионите, за такова финансиране.

Тя уточни, че новата концепция за спешната помощ ще бъде представена за обществено обсъждане до седмица-две.

Новите промени и предложения са изготвени от работна група, работна група с председател проф. Милан Миланов. Системата за спешна помощ в скоро време ще започне да изпитва трудности при обезпечаването с кадри, допълни министър Андреева. До кроя на март ще бъде готова националната здравна карта на България. Тя ще има задължителен характер и вероятно ще редуцира броя на болничните легла по региони.

Друга промяна, която предстои да бъде направена в Спешната медицинска помощ е въвеждането на телемедицината. Това е директна онлайн връзка с екипите от Центорвете за Спешна помощ.

„Идеята е да се създадат прототипи на малки спешни болници от типа на „Пирогов" – „малки пироговчета", но не в такива мащаби, и всеки един от екипите да има връзка с екипа, който е в тези центрове, който може във всеки един момент да даде съвет, да се намеси в хода на реанимационни мероприятия и при по-тежки случаи. Навсякъде по света високоспециализираните болници имат такава връзка със свои колеги от същата страна или от други държави. Така има възможност съответната рентгенова система или мониторингов запис да бъде изпратен, да бъде обработен и да се върне бърз отговор", обясни министър Андреева.