Кметът забрани разкопаването на улиците и тротоарите за изграждане на подземни комуникации през зимния сезон. Ембаргото е в сила от 10 ноември и ще продължи до края на март 2014 година.
Всички обекти на техническата инфраструктура, които се изграждат към датата на заповедта - 31 октомври, трябва да приключат строителството и да възстановят настилките до 15 ноември.
Целта на забраната е да се осигурят нормални и безопасни условия за движение на пешеходците и автомобилите. При сняг и дъжд разкопаните обекти са сериозна пречка за това. Освен това през зимата не е възможно качествено възстановяване на настилките.
Заповедта не важи при неотложни действия, когато има аварии, а също и при реализиране на общественозначими обекти, които се финансират от Общината и еврофондовете.