Пролетното пълноводие на река Дунав продължава да руши кейовата стена на Русе. Това съобщи директорът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, който вчера огледа проблемния участък, познат на русенци като Конския плаж.
Кейовата стена е изградена преди повече от 70 години, като до момента не е правена рехабилитация по нея.
„Участъкът започна да се руши след пролетното пълноводие на река Дунав през миналата година, като през тази се вижда, че проблемът се е задълбочил“, обясни Димитров и допълни, че растителността, която се е появила в кейовата стена, допълнително отежнява положението.
Община Русе има изготвен технически проект за рехабилитация и възстановяване на съоръжението, като стойността му е около 1 800 000 лева.
„За съжаление нямаме финансова възможност да го осъществим и най-вероятно ще кандидатстваме пред междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, за да може да се запази това съоръжение, което е необходимо на пристанище „Пристис“ и на града“, каза Димитров.
Целта при възстановяването е да се запази архитектурният облик на стената. Димитров обясни, че ще се използва всичкият наличен камък, като в съоръжението ще бъде вложен едва 10 процента нов камък, който сега е разрушен и негоден за строителство. Според него, ако не се вземат скоро мерки, има опасност от пълното разрушаване на стената и прилежащата инфраструктура - кейовата ивица с пешеходната зона.
Димитров каза още, че ако бъдат отпуснати пари и проектът се случи, ще трябва да се търсят и каменоделци, които да обработват камъка. Това обаче ще бъде трудно, тъй като тази професия е на изчезване.