Отпадните води в САЩ се пречистват и използват за напояване, промишлени нужди и миене. Американците имат голям респект към водните ресурси и затова дори част от пречистените води връщат обратно в земните недра, като ги  инжектират в подземните водоносни хоризонти, разказва впечатленията си от задокеанската визита шефът на ВиК-Русе Сава Савов. Управителят на водното дружество наскоро се завърна от обучение в САЩ по проблемите на водния сектор, което се реализира по покана на Държавния департамент.
У нас пречистването на отпадните води се прави сравнително отскоро, а за връщане обратно на водата в земните недра и дума не може да става. В Русе водите просто отиват в Дунава.
Савов разказва още, че американците използват най-съвременни технологии за пречистване на водата - от микрофилтриране и обратна осмоза до нанотехнологии. Докато русенци пият вода от подземни източници и затова тя е карбонатна, т.е. твърда, в САЩ използват предимно открити източници. И понеже Америка е богата държава, там повечето водопроводи са от чугун. Този материал е скъп, но пък е много издръжлив, връзките са качествени, което пък гарантира минимални загуби. За напояване и отводняване се ползват стоманобетонни тръби, пластмасовите в Съединените щати са рядкост. В Русе единствено по бул. „Трети март“ подмененият водопровод по проекта ИСПА е от чугун.
Сава Савов разказва още, че водните компании в САЩ са публични дружества, т.е. предоставят обществена услуга, без да формират печалба. Интересното е, че бюджетът им се формира на база на разходите за качествена услуга, като в тях се включват и средства за инвестиции. Източниците на финансиране са: приходи от услугите, емитиране на облигации и грант от щатските и федералните власти, уточнява шефът на ВиК-Русе. Така поне е във фирмите, които посетили в Аризона, Флорида, Чикаго и Вашингтон.
За разлика от нашите водни дружества американските освен че предоставят питейна вода на населението, пречистват отпадните води и продават вода за напояване, а някои от тях произвеждат и енергия.
Савов разказва, че в Аризона и Флорида водните компании продават доста вода не само на земеделците, но и на голфигрищата. По повод на идеята на правителството да има подпомагане на социално слабите и за сметките за вода, той казва, че водни помощи има и в САЩ. И отбелязва, че там се поема един санитарен минимум, който да осигури на хората достатъчно вода за битовите им нужди, но без разхищение.
Америка все пак е Америка и бедна България трудно може да се мери с нея. Въпреки това шефът на ВиК-Русе е категоричен, че русенци пият чиста вода. Нашата лаборатория е акредитирана и ние строго спазваме стандартите за качество, имайте предвид, че се мерим по европейските норми, а те са доста стриктни, казва Сава Савов.
Отбелязва още, че от американците може друго и да не вземем, но задължително ще се приложат съвременните електронни системи за наблюдение и управление на процесите във ВиК. Савов уточнява, че такава система вече функционира в Русе, но целта е тя да се разшири и модернизира. Затова ВиК-Русе кандидатства с проект за 1 млн. лева по програма „Конкурентоспобност“.