Случаят с делото за клевета, заведено срещу журналиста от „Утро“ Ася Пенчева от социалната работничка Ценка Благоева през миналата година, влезе в доклада на Държавния департамент на САЩ за състоянието на човешките права в България.
„По закон клеветата е наказуема. В повечето случаи съдилищата тълкуват закона по начин, който благоприятства изразяването на журналистическо мнение. Много от делата за клевета са предизвикани от изнесени от журналисти сведения за корупция или лошо управление и най-често се завеждат от държавни служители или други лица, заемащи обществени длъжности. През месец юни Русенският районен съд осъди журналистката от регионалния вестник „Утро“ Ася Пенчева заради публикуването на статия за малтретиране на деца в местен дом за деца. Служителката в дома, която беше предоставила информация на журналистката по време на записан разговор с нея, заведе дело за клевета срещу Пенчева. През месец септември окръжният съд отхвърли решението заради процедурни нарушения и върна делото за преразглеждане в първоинстанционния съд, където то беше прекратено на 15 октомври“, пишат щатските анализатори.
Тъй като докладът е за миналата година, там не е отбелязан фактът, че делото продължава и на 29 ноември отново, за пети пореден път ще бъде разглеждано от Русенския районен съд.