Допълнителни доказателства ще изяснят дали бизнесменът В.М. ще бъде освободен от наказателна отговорност и ще се размине само с глоба заради неплатено ДДС в размер на 64 080.12 лева.  В.М. е спестявал плащането на данъци към държавата в продължение на три месеца - от април до юли 2009 година. В декларациите си към НАП той не е отбелязал сключените бизнес сделки. Според Окръжна прокуратура длъжникът вече е внесъл 64 080.12 ДДС плюс лихвите по него в размер на 6116.69 лева. Дали това е така, ще стане ясно на 4 декември, за когато делото бе отложено.