8 нови търговски павилиона ще отворят врати на тазгодишния Коледен базар. Обявена е обществена поръчка за изработката и монтажа им с прогнозна стойност 44 523 лева. 
Съгласно предварителния проект те ще бъдат с размери 2 на 2 метра и с височина 2,5 метра. Павилионите ще имат метална носеща конструкция и с ПВЦ обшивка от термопанели с дебелина 4 см. Покривът е едноскатен с външно отводняване. Всеки павилион е с врата, прозорец и подпрозоречен подвижен перваз, снабден е с електричество. Поръчката включва и обучение на обслужващ персонал на Общината за монтаж и демонтаж на павилионите. 
Предвидено e стойността на договора да се покрие на два пъти: първо 30% авансово, а останалата сума ще се плати след подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на документи, които да доказват вида и качеството на материалите, след провеждане на обучението на персонала. 
Оферти ще се приемат до 13 ноември.