Въпреки моментните неблагоприятни условия на пазара на земеделска продукция и пораженията от дъждове и градушки сред арендаторите надделяват оптимистичните очаквания и в повечето землища рентите се качват спрямо предходната година. Това показват данните на „Русе ленд“ - компания, занимаваща се с покупка, продажба и арендуване на земеделска земя в Североизточна и Централна България.
Активната кампания по сключване на новите договори за наем за стопанската 2014/2015 г. е в ход. Крайният срок е 31 юли, но на много места земеделските производители и собствениците на земя вече са постигнали съгласие по условията за следващата година. Важно значение за покачването на рентите има фактът, че всички арендатори искат поне да запазят нивите, които досега обработват, като дори ги увеличат. Конкуренцията в района е голяма, много от земеделските производители имат агроекологични ангажименти и всяко намаляване на вече заявените площи ще им донесе загуби. Ето защо на много места арендаторите предлагат наеми над пазарните за съответното землище за новопривлечена земя.
Изключения са вече сключените преди години дългосрочни арендни договори, при които всяка година се изплащат ренти според конюнктурата и възможностите на арендатора. Най-често обаче те са по-високи от тези, записани в договора. Например миналата година повечето земеделци в община Русе изплатиха по 60 лв./дка, въпреки записаните в стари договори суми между 30 и 50 лв/дка.
И за следващата стопанска година в землищата около Русе се сключват най-добри условия за арендодателите - между 60 и 70 лв./дка. Най-голямо е търсенето на новопривлечена земеделска земя в Сандрово, Мартен, Николово и Ново село. Подобна е и картината в кварталите Средна кула и Долапите, където местните кооперации обработват много ниви, изплащайки всяка година актуализирани и високи ренти.
В Тетово, където доскоро кооперацията беше почти монополист, вече също има ръст при плащанията от частни земеделски производители. В община Ветово наблюдаваме покачване на наемите докъм 60 лв./дка предвид появилата се конкуренция от нови, външни за областта фирми.
В община Иваново поради разнородния характер на землищата и хълмистите терени се наблюдава широк диапазон при договарянето на ренти - от 40 лв./дка в Красен, Табачка, през 50 лв./дка в Пиргово, Иваново до 60 лв./дка в Щръклево. В Бяла, Две могили и Борово наемите се сключват средно на около 50 лв./дка, като изключения се правят за собственици с повече земя (например инвестиционни фондове), при които има и по-високи стойности. Като цяло средните нива на наемите и рентите, договорени за 2014/2015г. в Русенска област, са между 55 и 60 лв./дка, което е с около 10% над миналогодишните оферти, обобщават от „Русе ленд“.