Окончателният вариант на плана за велосипедна мрежа на Русе влиза за одобрение в Общинския съвет. Той беше изготвен от варненската фирма „Инжконсултпроект“. Преди да бъде внесен в местния парламент, планът беше представен на обществено обсъждане. Още тогава от фирмата увериха, че аргументираните забележки и предложенията ще бъдат взети под внимание.
Планът за велосипедна мрежа е част от проекта за интегриран градски транспорт, който се финансира по ОП „Регионално развитие“. Пак по него предстои да се изградят първите 14 км велоалеи в Русе. Те са половината от главната велосипедна мрежа, заложена в плана. След като бъде одобрена, веломрежата ще бъде неразделна част от транспортно-комуникационния план на града. Оттук нататък всички градоустройствени промени ще трябва да се съобразяват с нея. Целта е в бъдеще повече русенци да сменят автомобилите си с велосипеди.