Русенският университет е сред учедителите на Дигитална национална коалиция, която бе създадена на 3 юли по инициатива на Гергана Паси. Това е българската реакция на инициативата на Европейската комисия за създаване на широката коалиция за дигитални работни места, чиято основна цел е да адаптира образователната система към нуждите на дигиталното общество и да обедини усилията на образованието, науката, бизнеса и правителството за задоволяване на потребностите на обществото от квалифицирани специалисти по информационни и комуникационни технологии, за създаване на дигитални умения у подрастващите и възрастните.
По предложение на Гергана Паси ректорът проф.Христо Белоев беше избран за член на управителния съвет на коалицията, а зам.-ректорът проф.Ангел Смрикаров - за контактно лице от страна на университета.