Пръскането срещу комари с наземна и авиационна техника е част от дейностите, заложени в обществената поръчка за извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация, обявена от Община Русе, става ясно от Регистъра на обществените поръчки. Предвидени са още дейности за третиране на зелените площи срещу кърлежи и бълхи. Освен борбата с досадните насекоми през летните месеци, се търси изпълнител на ежемесечна дезинсекция и контрол на 10 детски градини, на детската млечна кухня, на 6 социални заведения, както и на общинските сгради, в които се помещават културни организации. Тук се включва и пръскането срещу хлебарки и плъхове в сутерени и мазета.
В обществена поръчка е предвидено третирането на дърветата и храстите срещу вредители като бяла пеперуда, листна въшка, кестенов молец, оси и други. През 2012 година фирмата, която спечели пръскането срещу комари и кърлежи, беше русенското дружество „Санси“.
Общата прогнозна сума е за 466 666 лева за срок от 2 години. До сега тези поръчки винаги са били на една година, но кметът Пламен Стоилов смята, че по-големият срок е по-удачен. Той обясни, че всички дейности, които през миналите години са били пускани по отделно, сега са обединени по препоръка на Сметната палата.
Кандидатите да участват в конкурса трябва да внесат гаранция за участие 4666 лева. Изпълнителят пък ще бъде длъжен да внесе 3 % от стойността на договора като гаранция за изпълнение. При оценката на офертите най-голяма тежест ще има цената с 40 точки, а по 25 точки ще се дават за реалистичен график на обработките и за качество на изпълнението. С 10 точки ще се оценява срокът на стартиране на услугата.
Крайният срок за получаване на оферти за участие е 28 януари.