С 14 гласа „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“ бившият окръжен прокурор на Русе Огнян Басарболиев бе избран от Висшия съдебен съвет /ВСС/ за апелативен прокурор на Велико Търново. Негов съперник в борбата за ръководния пост бе окръжният прокурор на Габрово Милчо Генжов. В изказването си главният прокурор Сотир Цацаров е подчертал, че Басарболиев е наясно с проблемите на всички прокуратури в региона и има професионален поглед върху дейността им, което е предпоставка за надграждане на постигнатото от ръководството на Апелативната прокуратура.
В концепцията си за стратегическо управление на Апелативната прокуратура Басарболиев залага на активното взаимодействие и подпомагане на  първоинстанционните прокуратури, засилване на контрола върху работата на прокуратурите, създаване на ежемесечни електронни форми на отчетност за работата на всеки следовател от района и въвеждане на правила за ежемесечен контрол на образуваните и приключили незабавни и бързи производства.
Кандидатурата му бе подкрепена от членовете на ВСС Румен Боев, Ясен Тодоров и Галя Георгиева, които обърнаха внимание на конкретиката в неговата концепция, ясната визия за развитието на Апелативната прокуратура и на добрите практики, създадени от Басарболиев като окръжен прокурор.
Огнян Басарболиев е завършил Математическа гимназия „Баба Тонка“, след което е продължил образованието си във Висшия институт на МВР. От 1991 година започва кариерата му в държавното обвинение, като от 21 юни 2004 година е окръжен прокурор на Русе. Има над 24 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера като младши прокурор в Русенската районна прокуратура. Има управленски опит като заместник районен прокурор и като заместник окръжен прокурор.
След изтичането на втория му и последен по закон мандат като шеф на Русенската окръжна прокуратура, Басарболиев се кандидатира за административен ръководител на Великотърновската апелативна прокуратура. Самият той заяви, че трудно е взел решението да участва в конкурса, но за него това е предизвикателство.
Награждаван е с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества през 2009 година. Година по-късно му е изказана благодарност от главния прокурор и ръководството на МВР за проявен професионализъм и съдействие при акции.
Както „Утро“ писа, миналата седмица бе избран наследникът на Басарболиев в Русе. Новият окръжен прокурор Георги Георгиев, който към момента все още изпълнява функциите на районен прокурор, се очаква да встъпи официално в длъжност от понеделник. За мястото на административен ръководител на Русенската районна прокуратура се очаква да бъде обявен конкурс. Конкурс тече и за избор на председател на Окръжния съд. За ръководното място амбиции са заявили председателят на Районния съд Венцислав Василев и окръжните съдии Искра Блъскова и Росица Ангелова.