Гъбозаводът в Красен ще представи продукцията от екзотични гъби в Румъния по време на поредното заседание в Гюргево на Смесената българо-румънска земеделска работна група на 7 номеври. Директорът на предприятието Светослав Стоянов ще запознае участниците с кулинарните и лечебните качества на китайските и японските гъби, които вече се произвеждат в Красен. Неотдавна „Утро“ разказа техните невероятни профилактични свойства и за намерението на красенския завод да завладее една нова пазарна ниша.