Клонът на „Напоителни системи“ в Русе има нов началник - Петя Евтимова от Търговище. Информацията бе потвърдена от зам.областния управител Милена Хинкова при обзор на състоянието на хидротехническите съоръжения в областта и за проблемите в дружеството.
Всяка година на язовирите и дигите се правят по две проверки - едната през пролетта, другата есента, заяви главният секретар на областната администрация  Симеонов. Вторият оглед тази година е бил от 1 до 10 октомври. Изводите от него са, че най-големите язовири на „Напоителни системи“ в селата Баниска и Бойка, язовирът на Община Русе в Николово и хвостохранилищата на „Каолин“ са в добро състояние. Комисията обаче има много забележки по отношение на язовирите в Тетово, в Борово и „Радева чешма“ и „Боаза“ край Бяла. Установено е, че там, където пролетните предписания не са изпълнени, причината е липсата на пари. Проблем за общинските язовири е и стопанисването - водоемите нямат наемател или арендатор, който да ги поддържа.
В лошо състояние са дигите. Техните коти са занижени, те са прорязани и от тежки машини и от извеждани на паша домашни животни, което на практика обезсмисля функциите им. Непочистните речни корита и проблемните заустващи съоръжения също са предпоставка за намаляване на сигурността на дигите.
В момента заедно с шефа на Пожарната Димитър Павлов областна администрация подготвяла пълен доклад, който ще бъде представен на министър Цветлин Йовчев, но ще бъде публикуван и на сайта на Областта.
Членове на Областния обществен съвет, по чиято инициатива би разисквана темата, останаха недоволни от информацията, тъй като много от тяхните въпроси останали без отговор. Един от тях е какво се случва с митичния Върбан Маринов, чиято фирма хищно наряза през лятото тръбите на „Напоителни системи“ за скрап, но според него нищо не било направено незаконно и без разрешение.
Получихме два сигнала по този повод и ги прератихме към прокуратурата, защото в тях имаше данни за извършено престъпление, каза зам.областният управител Милена Хинкова. Преди месец тя и губернаторът Венцислав Калчев имали среща с прокуратурата, откъдето ги уверили, че тече проверка.