Предложението на Общината за изваждане на деветия етаж на Хирургически блок и на операционната на партера от капитала на Онкологичния център няма да се разглежда на предстоящата сесия. Кметът Пламен Стоилов ще оттегли докладната, тъй като болницата ще обжалва решението на съда, което отреди имотите на Онкото.
Проблемът идва от някогашното вписване на спорните имоти в капитала и на двете лечебни заведения. При висяща съдебна процедура Общината няма право на разпоредителни действия и в момента тя ще трябва да изчака решението и на следващата инстанция.