Стените на стария русенски затвор, в килиите на който са лежали четници от четите на Стефан Караджа и Христо Ботев, се появиха по време на изкопните дейности зад Историческия музей. Там продължава работата на строителите по проекта „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ на Община Русе, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“. Докато копаели за бъдещия лапидариум, работниците се натъкнали на дебелите каменни зидове, положени в основите на русчушкия зандан. Сградата на затвора е била двуетажна и е обявена за паметник на културата. В него са били затваряни в различно време също видни възрожденци и известни русенци.