Благодарение на проекта на Министерството на образованието, финансиран от Европейския социален фонд, студенти от всичките 51 висши училища влизат в реална работна среда. Русенският университет е сред най-активните и вече 60% от студентите са преминали тези стажове, обяви вчера ректорът на висшето училище проф.Христо Белоев. Студентите от своя страна имаха възможност да споделят опита си от практиките, проведени в различни по бранш фирми.
За тези изработени часове младежите са получили по 480 лева възнаграждение, като общата сума на изплатените стипендии е близо 200 000 лв.