Не е ясно откъде ще дойдат парите, с които ще се покрият увеличените възнаграждения на общинските съветници във Ветово. Заради това, че никъде в решението на общинския съвет не е отразена финансовата обосновка за вдигнатите заплати, Русенският административен съд реши, че приетото увеличение е необосновано. С това магистратите отрязаха увеличението на възнагражденията.
Общинските съветници във Ветово решиха в края на януари, че заплатите им трябва да се вдигнат и всеки от тях да взема 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация, считано от 1 януари тази година. Кметът Георги Георгиев обаче оспори това тяхно решение, а Административният съд се произнесе в негова полза. Обжалването обаче може да продължи и пред Върховния административен съд.