Две допълнителни обсъждания на трите зони на въздействие по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе“ обяви на сайта си Община Русе. Темата на първото, което ще се проведе на 14 декември от 16,30 ч в Пленарна зала, е визията на централната градска част и кв.“Родина“. Второто обществено обсъждане е за развитието на Източна промишлена зона и ще се състои на следващия ден, 15 декември, от 14,00 ч също в Пленарна зала. Проектът е на стойност 5 милиона лева и ще се финансира от ОП „Регионално развитие“.
Едно обществено обсъждане на проекта вече беше проведено на 11 септември. Общината дори пусна анкета, за да проучи мнението на гражданите за състоянието на Русе и да почерпи идеи за неговото развитие до 2020 г. На част от заседанията на постоянните комисии към Общината миналата седмица обаче се чуха остри забележки към качеството на това обсъждане. Основна тема на провокираните спорове беше бъдещият облик на централната част на града, която включва отсечката от пл.“Свобода“ до пл.“Батенберг“, както и реконструкция на пл.“Батенберг“. Арх.Венцислав Илиев от Синята коалиция+ВМРО дори заяви, че процедурата за кандидатстване по проекта е опорочена и не са спазени задължителните условия, като например да има няколко плана за обновяване на централната градска част. Кметът на Русе Пламен Стоилов и зам.кметът Димитър Наков отчасти се съгласиха с обвиненията на десния съветник, но опонираха, че на общественото обсъждане не са се отзовали много хора, за да представят своите идеи и коментари. Ще ви дам цялата информация по проекта, включете се вие с предложения, апелира Наков към архитектите в Общинския съвет и подчерта острия недостиг на такива кадри.