Българският еврокомисар Кристалина Георгиева се включи дистанционно в конференцията по компютинг, която организира Русенският университет, и поздрави организаторите с инициативата.
Неслучайно университетът от близо 15 години, още преди влизането на България в Европейския съюз, е инициатор и координатор на европейски тематични мрежи, казва комисар Георгиева и допълни поздравлението си с приветствие към 40-годишнината на компютърната катедра и пожелание за успех на научната конференция CompSysTech‘14.
Сред водещите теми на работната среща са формирането на екип за осигуряване качеството в компютърното обучение, използването на социалните медии в електронното обучение, създаването на Европейска Еразъм мрежа за обмен на преподаватели и студенти в областта на компютърното образование, както и организирането на задължителни практики на студентите. В момента се разработва уеб страницата на проекта като интерактивна платформа за текуща информация, дискусии и споделяне на опит в рамките на планираните дейности.