Пенсионерите и социално слабите, които получават пенсии и помощи по банковите си сметки в Корпоративна търговска банка /КТБ/ и Креди Агрикол могат да сменят банката и така да получат преводите си. За това уведомиха от Националния осигурителен институт /НОИ/ и Агенцията за социално подпомагане /АСП/. До ситуацията се стигна, след като двете банки бяха поставени под специален надзор от БНБ.
От НОИ съобщават, че хората със сметки в КТБ могат да получат пенсиите си и от пощата. Пенсионерите, които желаят по-рано от 21 юли да имат достъп до средствата си от пенсията за юли, трябва до 2 юли да подадат заявление до съответното териториално поделение на НОИ за промяна на банката заедно с копие на документ с номера на новата сметка. Ако искат да получават пенсията си чрез пощенска станция, също трябва да подадат заявление, като представят лична карта или удостоверение за регистрация по настоящ адрес.
За лицата, получаващи краткосрочни обезщетения за майчинство, болест и безработица в двете банки, НОИ ще прилага облекчена процедура. Те ще могат директно в НОИ да подадат декларация за промяна на банкова сметка, придружена с копие на документ, издаден от съответната банка.