Общината започва кампания за събиране на стари задължения за местните данъци и такси. Първо тя ще изпрати покани до всички длъжници, физически и юридически лица. Ако в указаните срокове те не се издължат, ще им бъдат съставени актове, след което ще се задвижат процедури по принудително събиране чрез НАП и частни съдебни изпълнители.
От „Местни данъци и такси“ предупреждават лицата, които са продали или прехвърлили недвижими имоти и автомобили, да подадат уведомления за закриване на тези партиди. Само така върху тях ще се преустанови начисляването на данъци и лихви. От друга страна, и лицата, които са придобили имоти и МПС чрез сделки или по наследство, следва да подадат декларации за прехвърляне на собствеността.
Задълженията си гражданите могат да проверят чрез сайта на Общината или на телефони 082/506-527, 528, 529.