Общинският съвет в Две могили отпусна помощ в размер на 200 лева за отглеждането на четиризнаците Бенет, Енес, Ранес и Севи. Молбата за подпомагането е дошла от бабата на станалите известни още с раждането бебета Бейхан Тахир. Жената е жителка на двемогилското село Батишница и затова е потърсила еднократната помощ от местните съветници. Щастливата баба обяснила, че заради грижата покрай малките си внучета й се наложило да напусне работа. Това допълнително поставяло голямото семейство в тежко финансово положение.