Председателката на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева бе повишена в ранг "съдия от ВКС и ВАС".

Висшият съдебен съвет (ВСС) взе решението на заседанието си вчера с 16 гласа "за", трима "против", а четирима се въздържаха, съобщава "Правен свят". Единствено членът на ВСС Калин Калпакчиев възрази срещу повишението, като припомни доклада на ИВСС от лятото на 2011 г. в Наказателното отделение в СГС, в следствие на който бяха наказани няколко съдии, включително и Янева, която получи "забележка" заради неизписани в срок дела. Останалите членове на ВСС обаче защитиха предложението председателката на СГС да бъде повишена в ранг и отбелязаха, че наказанието й отдавна е заличено. Цитирана бе биографията й, статистика за натовареността на СГС, положителното становище на председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов за организационните и професионални качества на Янева. Припомнено бе, че и други магистрати със заличено наказание са били повишавани в ранг, отбелязаха, че тя е един от малкото административни ръководители, който винаги отговаря на запитвания на ВСС и Инспектората към него, дава становища по различни въпроси и т.н. Така, с мнозинство от 16 гласа, решението за повишаване в ранг на Владимира Янева бе прието.

Същевременно днес ВСС реши всички декларации за конфликт на интереси на магистратите да бъдат публикувани на сайта на съвета. Това ще стане до утре.

През април ВСС тихомълком свали от сайта си декларациите за конфликт на интереси, след като реши, че първо трябвало да се иска съгласието на заинтересованите магистрати. След жалби на три неправителствени организации до ВАС по повод това решение, ВСС размисли и реши да възстанови старата практика. Така сега ще се публикуват декларациите, без да се иска съгласието на магистратите.