Димитър ДРАГАНОВ
Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ Владимир Хвърчилков изкачи едно от най-високите академични стъпала и вече е професор по специалността „Инфекциозни болести по животните - профилактика и лечение“. Авторитетното звание му е връчено вчера от Научния съвет по ветеринарна медицина при Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София.
Проф.д-р Хвърчилков има 32 години стаж като изследовател в инфекциозната патология на животните и е преминал през всички степени на научната йерархия. Признат е за водещ републикански специалист по инфекциозни заболявания в хибридното свиневъдство с бактериална етиология. Автор е на над 130 научни труда, от които 2 монографии, 4 студии, 5 книги, 26 рационализации и изобретения. Публикувал е над 100 научнопопулярни статии  и съобщения. Като директор на ОДБХ той е и преподавател в Русенския университет и зам.-председател на Съюза на учените в Русе. Многократно е удостояван с призове за научни постижения, трикратен носител е на наградата „Млад учен“ на Селскостопанската академия. От 2002 година е член на международната академия Номо Perfecus Integralis.