След като на Гергьовден ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев бе обявен за почетен гражданин на Русе, на Петровден пък ще бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Павликени“. Предложението е направено от кмета на градчето инж.Емануил Манолов и е за големите заслуги на проф.Белоев в развитието на техническото образование в Павликени. Самият ректор е завършил бившия Техникум по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в родния си град, а сега дава възможност на завършващите младежи да покажат знанията си в състезания и тестове, успехът от които гарантира студентска скамейка в Русе.