35 акта са съставени на пушачи и собственици на заведения за първите девет месеца на годината. По 30 от тях са наложени санкции в размер на 25 100 лева. Останалите пет наказателни постановления още се обжалват. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова.
От общия размер на глобите 7100 лева вече са постъпили в касата на инспекцията. Това са предимно глоби от порядъка на 300 лева, наложени на посетители в барчета и ресторанти, заловени с димящи цигари в ръка. Другите 18 000 лева са санкциите за пушене, определени на шест собственици на заведения, чиято минимална глоба е 3000 лева.
От началото на годината са проверени 4316 обекта. Една четвърт от тях са заведения за хранене и развлечение и в половината случаи инспекторите от РЗИ са викали на помощ полицейски екипи заради избухнали скандали със заловените нарушители. В детски ясли, градини и училища и прилежащите към тях дворове и открити площадки са извършени 639 проверки. В лечебни и здравни заведения проверките са 1508, но пушачи в кабинетите и по отделенията не са открити, уточни д-р Николова.