Сумата на неизплатените заплати в страната възлиза на 63 милиона лева, съобщи директорът на Инспекцията по труда Румяна Михайлова.

Някои фирми не са плащали на работниците си от 2 години и единственият начин хората да получат парите си е да съдят работодателите. Около 40 на сто от фирмите дължат пари за месец, около 17% дължат заплати за два-три месеца. Вече има един процент и това са предприятия, които повече от 24 месеца не са изплатили заплатите на работниците, но по голяма част от тези предприятия са обявени в несъстоятелност или са в процес на ликвидация, уточни Михайлова. Там нещата могат да бъдат единствено и само решени от съда за потърпевшите работници, които не са си получили заплатите, каза още Румяна Михайлова.