„Не можем да попречим на чужденци да купуват земеделска земя след Нова година, но можем да ограничим такива сделки със законови средства". Това министърът на земеделието Димитър Греков в предаването "Нашият ден" по програма "Христо Ботев" по повод темата за купуване на родна земя от чужденци.

„Можем да кажем, че не можеш да обработваш земя, ако не си я обработвал 3 години в България. Едно от условията, ако поставим, примерно, за стопанисването й в определен период от време, би ограничило чужденците", продължи министърът.

Греков уточни, че Купуването на земя от чужденци ще бъде затруднено в близките години заради няколко обстоятелства. „Много от арендаторите имат сключени 3-, 5-, 10-годишни договори със собствениците на земя. Те не могат да бъдат разваляни, тоест те не могат да купят тази земя.", обясни земеделският министър. Той каза, че все още земята ни не е уредена и комасирана- нещо, което очакват чужденците, когато пристигнат в България. „Във връзка с този въпрос е необходим по-дълъг период от три, пет, дори и 10 години земята да бъде комасирана, тоест така да бъде окрупнена, че да представлява интерес", добави Греков.