Общинските съветници дадоха вчера зелена улица на проекта на МБАЛ „Медика Русе“ за изграждане на патолого-анатомично отделение и на болнична аптека в сградата на бившата Трета поликлиника, за която има решение за приватизация.
Тъй като някои от съветниците проявиха съмнение, че исканите помещения са подходящи за целта, управителят на болницата д-р Ивелин Йоцов ги разсея. Той обясни, че има проект, който е съобразен със стандартите и даденостите на сградата. Болничната аптека е само за нуждите на отделенията и няма да работи с граждани, а патолого-анатомичното отделение ще се занимава с хистологични проби, които са много важни за диагностиката. Д-р Йоцов обясни, че собственото отделение е важно с оглед на качественото медицинско обслужване.