Новият собственик на „Каолин“ - германската „Кварцверке“, е внесла коригирано търгово предложение за изкупуване на всички акции на дружеството, съобщи Управителният съвет на компанията. Обект на предложението са 908 826 акции с право на глас, представляващи 1,82% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Каолин“ АД. Предложената цена е в размер на 4,156 лева за една акция. Инвестиционен посредник, упълномощен от предложителя, е „Булброкърс“ EАД.
Това е второто търгово предложение, което внася „Кварцверке“. На първото Комисията за финансов надзор наложи временна забрана заради непълноти в документите. Сега надзорът трябва да се произнесе отново.
„Кварцверке“ достигна дял от над 95% само броени дни след търговото предложение (спрямо 90% преди това) и това даде на компанията правото да отправи предложение за изкупуване на всички акции, независимо дали останалите им собственици са съгласни или не.
Процедурата е известна като squeeze out и има за цел да защити пасивните акционери от опасността да са акционери в неликвидно непублично дружество. Вместо акции те ще имат пари, който ще ги чакат в продължение на 5 години в специална банкова сметка.
„Каолин“ отчете 10% ръст на консолидираната печалба до 6,355 млн. лв. за първото полугодие на 2013 г. Консолидираните продажби се увеличиха с 0,89% на годишна база до 76,2 млн. лв.