Европейският съд по правата на човека в Страсбург потвърди окончателно присъдата срещу Русия за това, че не е оказала съдействие във връзка разследването на съдбата на хиляди полски офицери, екзекутирани в Катинската гора по време на Втората световна война през 1940 г.

Същевременно седемнайсетте съдии от Горната камара, върховната инстанция на ЕСПЧ, постановиха, че не са компетентни за факта на самите смъртни случаи, които са станали 58 години преди в Русия да влезе в сила Европейската конвенция за правата на човека, през 1998 г.

Противно на решението на първа инстанция, повече от магистратите заявиха, че не е бил нарушен Чл. 3 на тази конвенция – забрана на изтезанията нечовешкото или унижаващо отношение. Единодушното решение на 17-те съдии е, че "Русия не е изпълнила своите задължения" да сътрудничи с ЕСПЧ, като неохотно е "осигурявала всички необходими данни за проучване на случая".

Ищци по това дело бяха близките на 12 от жертвите на масовото убийство в Катин, край Смоленск, които бяха изчерпали всички възможни стъпки пред руското правосъдие.